top of page

Vår trofaste medlem Haakon Svenberg har gått bort.

haakon

Haakon Svenberg


Vårt trofaste medlem i Moss Bluesklubb, Haakon Svenberg gikk bort for en stund siden og vi har mottatt takkekort fra familien. Vi er mange som vil savne Haakon, hans gode humør og tilstedeværelse på konsertene. Fred over hans minne.


Takkekort 1

Takkekort


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Коментарі


bottom of page