top of page

Referat fra styremøte Moss Bluesklubb 03.12.14

Referat fra styremøte Moss Bluesklubb 031214.

1. Et samlet styre ble enige om å øke medlemsavgiften til kr. 300 pr. år.


Begrunnelse for økning ;

Moss Bluesklubb har etter mange års drift etablert seg og befestet sin stilling som en viktig kulturinstitusjon i Moss, og presenterer artister av høy kvalitet. Årsavgiften har ikke vært endret siden starten i 2006.

2. Medlemslister gjennomgås før utsending av ny årsavgift. Vi foreslår at Rune tar jobben med å sørge for å holde medlemslistene oppdaterte til enhver tid.

3. Utsending av kontingent for 2015 blir sendt ut snarest, med betalingsfrist 010215.

4. Tonoavgiften for 2014 er betalt. For 2015 betales den via norsk bluesunion.

5. Booking 2015 – alt er klart og lagt ut på våre hjemmesider.

6. Moss Bluesklubb ønsker å vurdere et samarbeid med kulturskolen og “4-sound” (Stordahl musikk) og holde trommekurs over to lørdager med fokus på shuffle. Alexander Pettersen (kjent og dyktig trommis i flere band) har sagt seg villig til å holde kurset. Dette med tanke på å få med seg yngre krefter og vekke interesse for blues, og kurset tenkes avslutningsvis med en konsert på Lucky Luke.

7. Styret vil gjerne også gi uttrykk for at vi setter stor pris på den innsatsen de frivillige gjør, de som alltid stiller opp i døra, selger vafler/pølser og lodd. Uten deres innsats ville det vært umulig å drive klubben slik vi gjør.

Mvh.

Stig Martinsen

Styrets leder

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Comments


bottom of page