top of page

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

  1. Valg av referent og møteleder.

Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent.

2.  Aktiviteter 2017.

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.

3.  Regnskap 2017.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

4.  Valg av nye styremedlemmer.

Lennart Pettersen og Rune Sollin går ut av styret, og to nye kommer inn.

Det nye styret består nå av:

Leder:                      Stig Martinsen

Kasserer:                 Ellen Olsen

Styremedlem:        Einar Hareide

Styremedlem:        Bent Stoa (ny)

Styremedlem:        Kjell Torgersen (ny)

Styremedlem:        Ann-Elisabeth Strømnes

Underskrives av medlemmer i styret.

Moss den 080218

For Moss Bluesklubb

Ann-Elisabeth Strømnes

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Årsberetning for 2016

ÅRSBERETNING FOR 2016 Moss Bluesklubb ble stiftet 170706. Vedtekter ble vedtatt samme dato. Klubben ble registrert i Brønnøysundregistrene under Enhetsregisteret den 060906. Klubben hadde pr. 311216 2

Kommentare


bottom of page