top of page

Referat fra årsmøte i Moss Bluesklubb 5. juni 2011

Dagsorden:1. Velge møteleder og referent, og to stk. til å undertegne protokollen2. Godkjenning av innkallelse3. Behandle styrets regnskap

4. Behandle styrets årsmelding

5. Behandle innkomne forslag

6. Valg av nytt styre

ÅRSBERETNING FOR 2010


Moss Bluesklubb ble stiftet 170706. Vedtekter ble vedtatt samme dato. Klubben ble registrert i Brønnøysundregistrene under Enhetsregisteret den 060906. Klubben hadde pr. 311210 i underkant av 200 medlemmer.

STYRETS ARBEID

Følgende styre ble valgt under årsmøte den 240410:

Leder – Stig Martinsen, to år Styremedlem – Lennart Pettersen, to år Styremedlem – Einar Hareide, to år Styremedlem – Oddrun Skår Hansen, to år Styremedlem – Rune Sollin, ett år Styremedlem – Ann-Elisabeth Strømnes, ett år

Regnskapsfører har vært Kristin Jønsson.

KLUBBAKTIVITETER

Det har vært avholdt 7 styremøter, foruten årsmøte den 24. april.  Utover dette har det vært adhocmøter underveis når det har vært nødvendig.

Vi har  hatt arrangementene våre på Tivoli Amfi det første halveåret. Fra høsten av har vi hatt tilholdssted på Lucky Luke.

Følgende artister har holdt konserter hos oss:

Knut Reiersrud, Moonshine, Daily Blues, PJ and the Creamtops, John Henry Haraldsen m/band, Balder, Hit and Run, The Detour Crew, Common Souls, Boogie Tubes, Supersession, M.Douglas Group, Glenn Golden og Solid Comfort. Vi har også deltatt på arrangementene “Solsiden” og “Tivolive” hvor det deltok diverse artister. Vi har hatt besøk av Elisabeth Solum med “Kåseri fra reiser til bluesens vugge”.

STYRETS VURDERING AV DRIFTEN

Medlemstallet har vært noe synkende og ved utgangen av året er det faktisk i underkant av 200 medlemmer. Oppmøte på arrangementene har vært veldig varierende, noen ganger svært få. Dette med bakgrunn i at vi arrangerte på kveldstid. Dette grep styret fatt i og endret arrangementene fra kveld til efta. Dette ble en suksess. Til vår store glede har oppmøte tatt seg opp drastisk fra høsten 2010 av da vi startet med “Eftablues”, dette ser ut til å treffe publikum svært godt. Noen nye medlemmer har vi også faktisk fått.

Etter første halvår på Tivoli, byttet vi til Lucky Luke fra høsten av ( 2010 ) . Vi startet i september med kveldsarrangement, men hadde nå også luftet tanken på å arrangere ettermiddagsblues på lørdager mellom kl. 15.00 og 18.00. Vi forsøkte dette to ganger, i oktober og i november, med stort hell. Vi hadde også kveldskonserter i oktober og november, og avsluttet med romjulsblues.

Vi har fått positive tilbakemeldinger fra medlemmene våre når det gjelder “Eftablues” og artistene vi har valgt. De er også positive til våre nye tiltak som vaffel/pølsesalg og utlodning med flotte premier.

ØKONOMI

Vi har hatt god kontroll på økonomien og driften går ikke med underskudd, men vi finner det riktig fortsatt å være nøkterne.

Det koster fortsatt  kr. 275 pr. år å være medlem i Moss Bluesklubb. For denne summen får man Blues News fire ganger pr. år, og rabatterte inngangspriser til alle bluesklubber i hele landet. Inngangspenger har variert fra kr.50/100 for medlemmer og kr. 100/150 for ikke-medlemmer.

Våre sponsorer i 2010 har vært Brannvern Øst og Moss Elektro.

KONKLUSJON

Styret i Moss Bluesklubb har etter beste evne forsøkt å følge opp Moss Bluesklubb’s vedtekter og målsettinger, og det foreslås at klubbdriften videreføres ut fra nåværende hovedlinjer.

Moss 8. juni 2011

Stig Martinsen – leder

Einar Hariede – styremedlem

Lennart Pettersen – styremedlem

Rune Sollin – styremedlem

Oddrun Skår Hansen – styremedlem

Ann-Elisabeth Strømnes – styremedlem

Styret fortsetter med samme navn som tidligereFoto: Anne Mette Borgaas


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Comments


bottom of page