top of page

Referat fra årsmøte i Moss Bluesklubb

Årsmøte Moss Bluesklubb 11. juni 2014.

1. Ann-Elisabeth Strømnes ble valgt til referent og Stig Martinsen til møteleder.

2. Innkallingen ble godkjent.

3. Styrets regnskap ble godkjent.

4. Gjennomgang av styrets årsmelding.  Årsmeldingen ble godkjent.

5. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag.

6. Valg av nytt styre: Oddrun Skår går ut av styret  som kasserer og ny ble valgt inn.

Ellers ble stilte resten av styret til gjenvalg og det nye styret er som følger:

Leder:                Stig Martinsen

Styremedlem:  Lennart Pettersen

Styremedlem:  Einar Hareide

Styremedlem:  Rune Sollin

Styremedlem:  Ellen Olsen (ny)

Styremedlem:  Ann-Elisabeth Strømnes

KLUBBAKTIVITETER

Det har vært avholdt 4 styremøter, foruten årsmøte den 260613.  Utover dette har det vært adhocmøter underveis i året der det har vært nødvendig.

Vi har arrangert “Eftablues” annenhver lørdag fra kl. 15.00 – 18.00 – tilholdssted Lucky Luke.

Vi avsluttet sesonen med Asparges Blues på Røed Gård.

Det har tilsammen vært 16 arrangement.

Følgende artister har holdt konserter hos oss:

Borny’s Live Delivery, Governors, Amund Maarud, Engens Gledeshus, Knut Reiersrud m/band, Moss Blues Trio, 9 Fingers, Bjørn Krisa og Onkel Blå, Levi Henriksen og Thomas Mårud m/Bra Landsens Folk, Cadillac Kings, Mr. Martin & His Super Combo, Vidar Busk & His True Believers, Old, Raw and Older, Groove Mission, Cheer, The Daryl/Banini Experience, Ogdens Rythm & Blues, Blues Pumpers, Mr.Martin & His Big Horns, Daily Blues, Moss Bluesband, Supersession og Noise Pollution.

STYRETS VURDERING AV DRIFTEN

Medlemstallet har vært nokså stabilt rundt 200, men vi ser en økende interesse og nye medlemmer kommer til. Vi har tildels hatt meget godt besøk på våre arrangementer, naturlig er at det er stor interesse de gangene vi har kjente artister. Vi ser at vi godt kan satse på mer kostbare artister da publikum kommer selv om vi  har økte inngangspenger. Det er også en tendens til at flere kommer også de gangene vi ikke har så kjente navn, og det virker som om mange har fått det som en hyggelig og fast ettermiddagsaktivitet på lørdager, vi får i alle fall veldig gode tilbakemeldinger på det.

Arrangementene våre holdes på Lucky Luke. Tilbakemeldinger fra publikum og medlemmer, er at dette er et veldig godt egnet lokale for blues. Vårt salg av pølser og vafler er også populært, det samme gjelder loddsalget. Publikum er entusiastiske og rause når vi kommer rundt for å selge lodd.

ØKONOMI

Vi har fortsatt god kontroll over økonomien, og etter å ha vært nøkterne og jobbet hardt en periode, ser vi nå en gledelig positiv utvikling.

Det koster fortsatt  kr. 275 pr. år å være medlem i Moss Bluesklubb. For denne summen får man Blues News fem ganger pr. år, og rabatterte inngangspriser til alle bluesklubber i hele landet. Inngangspenger har variert fra kr.100/150 for medlemmer og kr. 200/250 for ikke-medlemmer.

KONKLUSJON

Styret i Moss Bluesklubb har etter beste evne forsøkt å følge opp Moss Bluesklubb’s vedtekter og målsettinger, og det foreslås at klubbdriften videreføres ut fra nåværende hovedlinjer.

Moss den 12. juni

for Moss Bluesklubb

Ann-Elisabeth Strømnes

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Comments


bottom of page