top of page

Referat fra årsmøte 07.06.17

  1. Valg av referent og møteleder.

Ann-Elisabeth Strømnes ble valgt til referent og Stig Martinsen til møteleder.

2. Valg av styre.

Alle i styret ble gjenvalgt og består av:

Leder:                         Stig Martinsen

Kasserer:                    Ellen Olsen

Styremedlem:            Lennart Pettersen

Styremedlem:            Rune Sollin

Styremedlem:            Einar Hareide

Styremedlem:            Ann-Elisabeth Strømnes

Det er sannsynlig at det blir endringer i styret fra neste år.

3.   Gjennomgang av regnskap.

Regnskapet ble godkjent.

4.  Gjennomgang av aktiviteter.

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.

Underskrives av medlemmene i styret.

Moss den 080617

For Moss Bluesklubb

Ann-Elisabeth Strømnes

3 views0 comments

Comments


bottom of page