top of page

Program våren 2017

14. januar – Billy T Band 28. januar – Norsemen Bluesband ( nor,swe,den) 11. februar – Eric Slim Zahl & The Southside Swingers 25. februar – Nick Moss & The Flip Tops US – Chicago 11. mars – En annerledes bluesefta – Aunt Mary m / kordamer 25. mars – Kjell Larsens Bargoo 8. april – Tiger City Jukes 22. apri – Greasy Gravy 6. mai – plateslepp for Mr.Martin & His Big Horns 20. mai. – T – Bear & The Dukes

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Commentaires


bottom of page