top of page

Program Våren 2016

16 januar – Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm 30 januar – Gjems,Stølefjell, Jacobsen,Skoglund-Blått rom 13 februar – Big Blue 27 februar – Billy T Band 12 mars – Morsa Blueslag 26 mars – Booze Brothers 09 april –  The Greens 23 april – Knut Reiersrud 07 mai – JT Lauritsen & The Buckshot Hunters

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

bottom of page