top of page

MEDLEMMER STØTT OPP OM KLUBBEN DERES!

Moss Bluesklubb har etablert en ny  webside og denne har nå fungert noen måneder. Bakgrunnen for etableringen av denne siden var at styret ønsket bedre kontakt med sine medlemmer.

Vi ønsket å få frem synspunkter på driften av klubben og eventuelt nye ideer for fremtidige arrangement. Vi er en medlemsklubb og ønsker å styre Moss Bluesklubb i samråd med våre medlemmer så langt dette er mulig.

Vi er helt avhengig av støtte fra våre medlemmer ved at folk deltar og stiller på våre arrangementer. Kreative ideer for drift av klubben tas imot og vil bli behandlet i styret. Løpende tilbakemeldinger på våre arrangementer er det nå mulig å gi til oss gjennom denne web siden. Den nye web siden er like lett å håndtere som face book og det tror jeg de fleste av våre medlemmer har erfaring med. Ikke nøl med å bruke siden og kom med kommentarer etter vårt neste arrangement.

Styret i Moss Bluesklubb har nå besluttet å gjennomføre ettermiddagsblues på Lucky i 2011. Vi forsøker dette, da vi ser flere av våre faste medlemmer har uteblitt på våre kvelds-arrangementer. Kanskje vårt voksne publikum er slitne etter arbeidsuken og når fredags kvelden kommer, velger våre medlemmer peiskos og hjemmehygge i stedet for en tur på bluesklubben?

Vi tror ettermiddagsblues fra kl 15.00 – 18.00 på Lucky kan treffe våre medlemmer bedre, dette prøves ut i 2011.

MEDLEMMER STØTT OPP OM KLUBBEN DERES!

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Comments


bottom of page