top of page

Fender Benders tropper inn for Kolbotn Bluesband

5. september blir det endring i vårt program.

Pga. sykdom må Kolbotn Bluesband avlyse men vi har fått en god erstatter i Fender Benders.

2 views0 comments
bottom of page