top of page

Årsmøte i Moss Bluesklubb søndag 5. juni

Søndag 5. juni kl. 18.00 avholdes det årsmøte i Moss Bluesklubb.

Sted ; Stjerneveien 8, 1513 Moss

Saker:

a) Velge møteleder og referent b) Behandle styrets årsmelding c) Behandle styrets regnskap d) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet e) Velge nytt styre

Velkommen!

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Comments


bottom of page