top of page

Årsmøte i Moss Bluesklubb

Velkommen til årsmøte i Moss Bluesklubb onsdag den 3. juni kl 18.00 i Stjernveien 8

Agenda: 1) Valg av møteleder og referent 2) gjennomgang av aktivitet og regnskap 3) valg av styre 4) eventuelt Mvh Moss Bluesklubb

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

bottom of page