top of page

Årsmøte

Siste årsmøte avholdt på Tivoli i juni 2010 og hovedkonklusjone var ;

  1. Vi flytter fra Tivoli og inngår et nytt samarbeid med Lucky for våre fremtidige blueskvelder

  2. Vi foretok valg og to nye personer ble integrert i styret ; Einar Hareide og Oddrun Skaar Hansen. I tillegg fortsatte Stig Martinsen som leder og de øvrige som styremedlemmer ; Lenart Pettersen, Ann Elisabeth Strømnes, Rune Sollin og Petter Aas ( vara ).

  3. Vi ønsker fremover å skape et mer innhold i våre klubb kvelder – vi ønsker å få frem den gamle klubb følelsen og skape en atmosfære med tilhørighet til klubben

  4. Vi kan bl. a bli flinkere til å skape et godt innhold på klubb kveldene i tillegg til gode konserter slik at folk får lyst til å komme på våre kvelder – det ble foreslått lodd salg, kåserier om blues, matkvelder, vaffelsalg mv

  5. Oddrun er personen som sammen med styret vil legge en strategi for hvordan dette kan gjennomføres

  6. Kanskje vi fremover bør kartlegge hva som skal til for å få våre medlemmer til å slutte opp om våre klubb kvelder

Vi satser på at neste årsmøte vil avvikles til samme tid i juni 2010 – vi kommer nærmere tilbake med tidspunkt for neste årsmøte.

Epost: stigmartinsen@live.no

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Kommentare


bottom of page