top of page

Årsberetning for 2016

ÅRSBERETNING FOR 2016

Moss Bluesklubb ble stiftet 170706. Vedtekter ble vedtatt samme dato. Klubben ble registrert i Brønnøysundregistrene under Enhetsregisteret den 060906. Klubben hadde pr. 311216

225 medlemmer.

STYRETS ARBEID

Følgende styre ble valgt under årsmøte den 170216

Leder – Stig Martinsen

Kasserer – Ellen Olsen

Styremedlem – Lennart Pettersen

Styremedlem – Einar Hareide

Styremedlem – Rune Sollin

Styremedlem – Ann-Elisabeth Strømnes

Regnskapsfører har vært Kristin Jønsson.

KLUBBAKTIVITETER

Det har vært avholdt styremøter etter behov foruten årsmøte den 170216.

Vi har arrangert “Eftablues” annenhver lørdag fra kl. 15.00 – 18.00 – tilholdssted Lucky Luke.

Det har tilsammen vært 15 arrangement, foruten to-dagers feiring av vårt 10 års jubileum, som ble feiret

fredag 211016 og lørdag 221016. Fredag og lørdag startet vi arrangementene kl. 17.00 og holdt på til ca. kl. 23.00.

Følgende artister har holdt konserter hos oss:

Congo Square Band, Daniel Eriksen & Stig Sjøstrøm, Booze Brothers, JT Lauritsen & The Buckshot Hunters, Big Blue, Peter Novelli, Vidar Busk & His True Believers, Mr. Martin and his Big Horns, ØKT, Morsa Blueslag, The Greens, Knut Reiersrud, Billy T. Band, Kind of Blue, Moss Bluesband, ZZ Green, Ogdens Rythm & Blues, Cheers, Thorbjørn Risager & The Black Tornados, Blått Rom, Moss Blues Trio, Victor Puertas & The Mellow Tones, Sugaray Rayford, Lisa Lystam Family Band, Magnus Berg.

Vi hadde også «bluespoet» Jan Christian Nordahl som geleidet oss gjennom feiringen av vårt 10 års jubileum.

STYRETS VURDERING AV DRIFTEN

Medlemstallet har vært varierende, og holdt seg rundt 200 – 250, og vi er fremdeles blant de 10 beste bluesklubbene når det gjelder medlemstall. Vi erfarer at det er god interesse for klubben, vi får stadig nye medlemmer og ofte nye besøkende som kommer innom våre arrangementer.

Arrangementene våre har vært holdt på Lucky Luke. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra artistene som har gjestet oss, det skryter veldig av måten de har blitt tatt i mot på og at de også har vært veldig fornøyde med publikum.

Vårt salg av pølser og vafler er også populært, det samme gjelder loddsalget. Publikum er entusiastiske og rause når vi kommer rundt for å selge lodd. Dette er en god inntektskilde for klubben. Vi har trykket opp T-skjorter, og vi har salg av ølbrikker, ølglass og kaffekopper, noe som også gir inntekter.

ØKONOMI

Vi har fortsatt god kontroll på økonomien. Vi fikk også kr. 123.000 fra Musikkutstyrsordningen som vi

investerte i diverse utstyr.

Årskontigenten har vært kr. 300 pr. år. For denne summen får man Blues News fem ganger pr. år, og rabatterte inngangspriser til alle bluesklubber i hele landet. Inngangspenger har variert fra kr.100/150 for medlemmer og kr. 200/250 for ikke-medlemmer, ved større arrangement/artister har vi hatt høyere priser.

KONKLUSJON

Styret i Moss Bluesklubb har etter beste evne forsøkt å følge opp Moss Bluesklubb’s vedtekter og målsettinger, og det foreslås at klubbdriften videreføres ut fra nåværende hovedlinjer.

Moss 7. juni 2017

Stig Martinsen – leder                           Einar Hariede – styremedlem

Lennart Pettersen – styremedlem           Rune Sollin – styremedlem

Ellen Olsen – kasserer                       Ann-Elisabeth Strømnes – styremedlem

Ønskes det mer detaljert  innsyn i regnskap kan det dette gjennomføres ved en henvendelse til vår kasserer Ellen Olsen.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra årsmøtet den 07.02.18

Valg av referent og møteleder. Stig Martinsen ble valgt til møteleder og Ann-Elisabeth Strømnes til referent. 2.  Aktiviteter 2017. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 3.  Regnskap 2017. Regnska

Moss Bluesklubb flytter til Tivoli!

Hei medlemmer! Da har et enstemmig styret valgt Tivoli som fremtidig samarbeids aktør! Vi kommer til å benytte oppe og nede etter behov. Begge etasjer har topp utstyr og logistikk. I tillegg kan vi ti

Konserter høst og vinter 2017

9 september – Ogdens Rythm & Blues 23 september – Ronny Aagren & His Blues Combo 7 oktober – The Big Blue 21 oktober – En annerledes blues EFTA – HØST 4. Nov – Morsa Blueslag 18. Nov – Fender Ben

Comments


bottom of page